ליברמן מגיע לדמוקרטTV ורק השותפים שלנו מוזמנים לשאול אותו שאלה