הצטרפו כשותפים

  150
  250
  502
  750
  1000
  1250
  1500
  סכום אחר
  סכום אחר:
  במאבק הזה אני בפנים!  מה שווה מחאה אם היא לא מסוקרת?

  עכשיו יותר מתמיד תפקידה של תקשורת להביא את התמונה המלאה ללא פחד וללא שיקולים זרים! רק בזכות התרומות שלכם אנחנו מצליחים להביא את התמונה המלאה של המחאה ההיסטורית ביותר בתולדות ישראל.

  חזקו אותנו כדי שנוכל להביא לכם את התמונה המלאה וכדי שנוכל להתמודד עם הימים הקשים שלפנינו כי יש מי שרוצה לסגור את דמוקרטTV!

  דווקא משום שאנחנו גוף התקשורת העצמאי היחיד במימון המונים שהתייצב ראשון וסיקר את המחאה נגד ההפיכה המשטרית!

  הפעם אסור לעמוד מהצד. תרמו לנו ויחד נהיה בצד הנכון של ההיסטוריה!