הצטרפו כשותפים

  100
  250
  500
  150
  750
  1250
  1000
  1500
  סכום אחר
  סכום אחר:
  במאבק הזה אני בפנים!  כשאחרים מסיתים נגד בג”צ אנחנו נשדר את דיוני בג”צ

  המאבק על הדמוקרטיה הוא מאבק על חוזקן של הרשויות ולכן אנחנו בדמוקרטTV נשדר את כל דיוני בג”צ עם פרשנות של עו”ד גונן בן יצחק

  חזקו אותנו כדי שנוכל להביא לכם את התמונה המלאה וכדי שנוכל להתמודד עם הימים הקשים שלפנינו כי יש מי שרוצה לסגור את  דמוקרטTV!

  הפעם אסור לעמוד מהצד. תרמו לנו ויחד נהיה בצד הנכון של ההיסטוריה!