“אורחים בעירו של אלוהים” – שיחה עם רז הנדלר על החיפוש אחר המכנה המשותף של שלוש הדתות בירושלים