אזלה התחמושת – למה הממשלה קיצצה בחצי את התקציב לאתר הנצחת הקרב על גבעת התחמושת?