אין לימודים! הקרב של האקדמיה נגד ההפיכה המשטרית עולה ממדרגה