אין מחנה משותף – למרות המפגש בין אחים לנשק לרבני הציונות הדתית התפיסה המשיחית לא תאפשר אחדות אמיתית