אל תגידו מלחמה – תגידו הזדמנות לקדם את המהפכה המשטרית!