אנחנו ילדי השבעה באוקטובר: ראיון עם ח”כ דלל מהליכוד על המאמצים למנוע דור חינוך אבוד