אנו מסרבים! – מה גרם לעשרות חיילים להחליט שהם לא מתייצבים יותר?