בזמן שהשר בן גביר עסוק בשסע והסתה, יוזמות של סולידריות בין יהודים וערבים מראות מציאות אחרת