בחזרה לאדם ורטה, המורה שמצא עצמו ב-2014 בשימוע לפני פיטורים כשתלמידה התלוננה שהביע דעה פוליטית בכיתה