בעיה במגעים: הצעת החוק שמחברת לחשמל יישובים דרוזים וצ’רקסיים אבל מפלה לרעה את מרבית האוכלוסיה הערבית