בעין ביקורתית – המיזם של עו”ד עמירם גיל שנועד לפקח גם על בג”ץ והאופוזיציה ולמנוע פגיעה בדמוקרטיה.