בריחת מוחות – הלחץ בעקבות המלחמה דוחף את הסטודנטים הערבים לנטוש את האקדמיה. איך בולמים את התופעה?