גאוות יחידה – האם תיקון החוק שמכיר באלמני מלחמה להט”בים יכול להוביל לשיפור המעמד של הקהילה הגאה?