געגועי לקיסינג’ר – טל שניידר על האיש שהניח את התשתית להסכם השלום עם מצרים