דמוקרטיה גם לנשים – ההתקדמות בעתירה המשפטית נגד האפליה המגדרית של ש”ס