האימפריה מכה שנית – איך מקדמים את ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה?