האם הבית שלנו יכול שוב להיחרב בגלל שנאת חינם? טל שניידר בשיחה עם הרב דוד סתיו, יו”ר ארגון רבני צהר