האם הצו המשטרתי המורה לאגד את עדויות נפגעי.ות הפגיעות המיניות של השבעה באוקטובר פוגע בפרטיות הקורבן?