ההנהגה החרדית החדשה מיישרת קו עם החברה הישראלית, מגמה חדשה או סולידריות זמנית בעקבות המלחמה?