שותפות חדשה – חרדי וחילונית מקימים את המכון החרדי לדמוקרטיה