החיים על פי מרגי – שר הרווחה מתנגד לאימוץ תינוקות של זוגות להט”ב. פאנל בעקבות הדיון בנושא בבג”ץ