אוטונומיה חילונית-דמוקרטית בישראל – תרחיש ריאלי? השר לשעבר אופיר פז פינס וד”ר רם פרומן על כנס בנושא