“המהפיכה המתנחלית יותר מצליחה לממשלה מהרפורמה” – עו”ד דן יקיר, היועמ”ש של האגודה לזכויות אזרח, פורש