ירושלים, בית שמש ודרום הר חברון – 3 מוקדי מחאה שסובלים מחיכוך עם סביבה שבעד הממשלה. שיחה עם המוחים