פאנל לסיכום המחאה הסוערת בנתב”ג עם עו”ד גונן בן יצחק, רות קליין ובר פקולה ממחאת הסטודנטים שנעצר בה