“המחאה חידדה פער מכריע לטובת דמוקרטיה לבין תומכי עליונות יהודית משיחיות” – ראיון נרחב עם שקמה ברסלר