המלחמה נתנה תירוץ לקואליציה לרדוף פוליטית את האוכלוסייה הערבית ומאיימת להגיע לנקודת רתיחה