“המשך קיומה של אונר”א מונע את האפשרות לפתרון עם הפלסטינים” – ח”כ שרון השכל על אונר”א