המתיישבים באים – האם יש קשר ישיר בין כנס הטרנספר למטרות הפוליטיות של נתניהו?