הנשים הצעירות שלקחו על עצמן לנסות להציע פתרונות למשבר האקלים הקשה