הסקרים מראים: אחוזי התמיכה בחמאס זינקו מאז ה-7 באוקטובר – איך מתקדמים מכאן?