העיר משחקת מחבואים בין שמותיה – האם תקום בירושלים חזית מול חמאס או שהבירה תשמור על צביונה הדו לאומי?