העם בחר והרוב קובע היא האמתלה של הממשלה לקדם את חוקי ההפיכה המשטרית. פאנל על היוזמה למשאל עם בנושא