אמרו להן שהן מדמיינות, שהן היסטריות, למרות שעשו את תפקידן? איך לא הקשיבו לתצפיתניות?