הצלחת הנערות החרדיות במבחני פיז”ה חושפת את הפער בין יהודים לערבים במערכת החינוך