הקשר בין התפרעות בני הקהילה האריתראית לבין ההפיכה המשטרית