התעלמות מקידום פתרון מדיני לסכסוך- תפוח אדמה שהתפוצץ לנו בפנים