התעסוקה בחברה החרדית הגיעה לשיאים היסטוריים – מה תרם לעלייה וכיצד משמרים את המגמה החיובית?