ועל הגדה לא ירחם כלל וכלל – הקשר בין מעצרי ילדים, פתיחת שנת הלימודים ומצב החינוך העתיד בגדה