זוכרים את קיסינג’ר – בית ספר לדיפלומטיה, חשוב לישראל, השראה לדורות רבים של פוליטיקה