חדשות מהחזית – האם התקשורת מספקת לעם את המידע שהוא צריך או משתמשת במלחמה להעלות את הרייטינג?