חיזוק החמאס היתה מדיניות והקיבוצים שילמו את המחיר” – איך הקיבוצים והחטופים הופקרו בשבעה באוקטובר