טכנו-טראומה – על השימוש באמצעים טכנולוגיים ככלי לאמוד את הטראומה שלנו מאז השבעה באוקטובר