ידידות במבחן – כיצד חיסול אל-עארורי והפעולות הצבאיות בעזה משפיעות על מערכת היחסים עם ג’ו ביידן?