נוני שלי: יזהר שי נפרד מבנו ירון (נוני) שנפל בקרב בשבעה באוקטובר, ומת מות גיבורים