ילד הוא ילד – התערוכה שמבטאת את זעקת הילדים בישראל, בעזה ובגדה המערבית