יצירה מתוך כאב – ההשפעה של אירועי השבעה באוקטובר על עולם האומנות